Project
inzenden

Contactpersoon:

Disclaimer:

De indiening van een aanvraag is geen waarborg op financiële steun, omdat die afhankelijk is van de beoordeling van het project en van de relevantie ervan in het licht van de doelstellingen van vzw Gelijkspel en de beschikbare middelen waarover de vzw beschikt. Download hier het subsidiereglement.